Poltarex Pogoń Lębork

16 listopada (sobota) 3. Orion Cup

listopad 11th, 2019 Kategoria Bez kategorii

_dsc0275-504x336

  1. Cel: Popularyzacja tenisa stołowego
  2. Organizator - FHU Orion Rafał Bąk
  3. Uczestnictwo : Kategorie wiekowe :

a. do  50 lat (kobiety, mężczyźni) - amatorzy

b. powyżej 50 lat (kobiety,mężczyźni) - amatorzy

c. „open” -  w  kategorii „open”  mogą wziąć udział amatorzy i zawodnicy z licencjami PZTS, w pozostałych kategoriach tylko amatorzy (nie posiadający licencji zawodniczej PZTS co najmniej od 2 lat). Każdy zawodnik ma prawo startu w jednej  kategorii.

4.    Termin zawodów: 16.11.2019 r. (sobota) .Turniej rozpoczyna się o godz.16.00.  Losowanie do turnieju  godz. 15.30

5.    Miejsce zawodów: Miejska Hala Sportowa w Lęborku  ul.P.Skargi 52 .

6.    Zapisy: Zapisy do 16.11.2019 r. godz. 15.00 na adres mailowy Roman Rzoska - roman.rzoska@wp.pl   lub telefonicznie  691 400 288 . Wpisowe do turnieju w kategorii amator wynosi 10 PLN, w kategorii „open” wynosi 20 PLN . Płatne przed losowaniem.

7.    System rozgrywek:  Turniej będzie rozgrywany z podziałem na kategorie wiekowe. System  rozgrywek: do dwóch przegranych meczów, każdy mecz do 3 wygranych setów. Organizator zastrzega możliwość zmiany systemu rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

8. Nagrody : Organizatorzy przewidują puchary i dyplomy dla zwycięzców każdej kategorii a także ; w kategoriach dla amatorów ; 1 miejsce - 300 PLN, 2 miejsce - 200 PLN, 3 miejsce - 100 PLN - w kategorii „open” 1 miejsce - 800 PLN, 2 miejsce - 500 PLN, 3 miejsce - 300 PLN.

9. Inne:  Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności. Ubezpieczenie:  uczestnicy turnieju ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie lub przez delegujące jednostki

10. Informacje:  Roman Rzoska - sędzia główny zawodów, turniej zostanie rozegrany na 12 stołach Butterfly , piłeczkami  Tibhar *** 40+ SL (białe)

Postanowienia końcowe: Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem będą rozwiązywane w oparciu o przepisy PZTS i prawa zwyczajowe - decyduje sędzia główny zawodów.

Napisz Komentarz