Poltarex Pogoń Lębork

II Orion Cup - 29 grudnia godz.16.00

grudzień 9th, 2018 Kategoria Bez kategorii

scan_0001

Komunikat organizacyjny

II turniej tenisa stołowego o Puchar Oriona

  1. Cel: Popularyzacja tenisa stołowego
  2. Organizator - FHU Orion Rafał Bąk
  3. Uczestnictwo : Kategorie wiekowe :

a. do  50 lat (kobiety, mężczyźni) - amatorzy

b. powyżej 50 lat (kobiety,mężczyźni) - amatorzy

  • Open (pierwsze 32 osoby, które się zgłoszą biorą udział w turnieju)

W  kategorii „Open”  mogą wziąć udział amatorzy i zawodnicy z licencjami PZTS, w pozostałych kategoriach tylko amatorzy (nie posiadający licencji zawodniczej PZTS co najmniej od 2 lat). Każdy zawodnik ma prawo startu w jednej  kategorii.

4.    Termin zawodów: 29.12.2018 r. (Sobota) .Turniej rozpoczyna się o godz.16.00.  Losowanie do turnieju  godz. 15.30

5.    Miejsce zawodów: Miejska Hala Sportowa w Lęborku  ul.P.Skargi 52 .

6.    Zapisy: Zapisy do 28.12.2018 r. godz. 18.00 na adres mailowy Dagmar Rzoska   dagmar00@o2.pl   lub telefonicznie  693 196 918 . Wpisowe do turnieju w kategorii amator wynosi 10 PLN, w kategorii „Open” wynosi 20 PLN . Płatne przed losowaniem.

7.    System rozgrywek:  Turniej będzie rozgrywany z podziałem na kategorie wiekowe. System  rozgrywek: do dwóch przegranych meczów, każdy mecz do 3 wygranych setów. Organizator zastrzega możliwość zmiany systemu rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

8. Nagrody : Organizatorzy przewidują puchary i dyplomy dla zwycięzców każdej kategorii       a także ; w kategoriach dla amatorów ; 1 miejsce - 300 PLN, 2 miejsce - 200 PLN, 3 miejsce - 100 PLN - w kategorii „Open” 1 miejsce - 800 PLN, 2 miejsce - 500 PLN, 3 miejsce - 300 PLN.

9. Inne:  Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności. Ubezpieczenie:  uczestnicy turnieju ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie lub przez delegujące jednostki

10. Informacje:  Dagmar Rzoska - sędzia główny zawodów, turniej zostanie rozegrany na 12 stołach Butterfly , piłeczkami  Tibhar *** 40+ SL (białe)

  1. Postanowienia końcowe: Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem będą rozwiązywane w oparciu o przepisy PZTS i prawa zwyczajowe - decyduje sędzia główny zawodów.

img_5082-504x224

Napisz Komentarz